اودایپور و بسته های تور کوه ابو هونمون
چهار چرخ درایو هندچهار چرخ درایو هند
کلمه عبور فراموش شده؟
تور ماه عسل Super Saver

بستههای تور ماه عجایب کوه ابو (Udaipur) Mount Abu

بستههای تور ماه عجایب کوه ابو (Udaipur) Mount Abu

بستههای تور ماه عجایب کوه ابو (Udaipur) Mount Abu

کوه ابو، ایستگاه تپه ای راجستان تنها یک فلات ارتفاع بالا 1200 در جنوب کشور، نزدیک مرز گجرات است. بازدیدکنندگان غالبا هند شامل بسیاری از ماه عسل هستند. سرعت Mt Abu آسان است و آرام است.

کتاب در حال حاضر

لازم مسافرتی خدمات

سفر خود را سفارشی کنید