Heritage Destination در راجستان - چهار چرخ در هند
چهار چرخ درایو هندچهار چرخ درایو هند
کلمه عبور فراموش شده؟
مقصد میراث در راجستان

مقصد میراث در راجستان

شاهپورا

گفته می شود که تایلند به مقصد شاپورا سفر می کند، اما شهر شقوات در آنجا مستقر است.

روکه

مقصد سفر Rohet Rohet یک بیابان غنی شده در ایالت راجستان شناخته شده است که خانه برای همه است

برا

مقصد سفر Bera یک روستای کوچک در راجستان Bera به طور کامل توسط جنگل هایی که لئوپاراد ها در مورد آزادانه می آیند احاطه شده است. آثار تاریخی /

سفر خود را سفارشی کنید