گواهینامه ها و عضویت ما - چهار چرخ در هند
چهار چرخ درایو هندچهار چرخ درایو هند
کلمه عبور فراموش شده؟
گواهینامه ها و عضویت ما
گواهی برتری توسط TripAdvisor

انجمن گردشگران داخلی هند (ADTOI)

ADTOI_Cetificate_2012-2013چهارگانه راجستان چهار عضو دارد و عضو انجمن گردشگران داخلی هند است (ADTOI) از زمان 2008. انجمن گردشگران داخلی هند (ADTOI)، عضو سازمان ملی گردشگری داخلی، در 7th August 1996 تشکیل شده و با هدف صحیح تثبیت تلاش همه اپراتورهای توریست که فعالانه در ارتقاء "گردشگری داخلی" کشور. نزدیکان اعضای 400 از سراسر هند در رول وجود دارد. همه اعضای کار برای اطمینان از تحویل خدمات حرفه ای به مصرف کننده از طریق تامین کنندگان اصلی خود که عمدتا امکانات اقامتی هستند، همچون واسطه های مسافرتی مانند راه آهن، حمل و نقل، خطوط هوایی و راهنماها نیز کار می کنند.

سفر خود را سفارشی کنید