Termeni și condiții - patru roți Drive India
Patru roți Drive IndiaPatru roți Drive India
Ați uitat parola?

Termen și condiții

Termeni și condiții:

Rajasthan patru roți Drive Private Limited este unul dintre cele mai responsabile portaluri de călătorie din India care se ocupă de cerințele clienților săi. Cu toate acestea, se aplică anumiți termeni și condiții pentru a menține relația de adevăr valoroasă cu clienții săi.

În timp ce accesați, utilizați, răsfoiți sau efectuați rezervări prin intermediul site-ului fourwheeldriveindia.com, utilizatorii trebuie să accepte că aceștia sunt de acord cu termenii și condițiile portalului nostru. În cazul unei încălcări, compania fourwheeldriveindia.com și asociații acesteia își rezervă toate drepturile de a lua orice acțiune legată împotriva acestora.

ACORD ÎNTRE CUSTOMERUL și fourwheeldriveindia.com

1. APLICABILITATEA ACORDULUI

1.1 Acest acord ("contract de client" sau "contract") încorporează termenii și condițiile pentru compania fourwheeldriveindia.com și companiile afiliate sau asociate acesteia (denumită în continuare sau denumită "fourwheeldriveindia.com") pentru a furniza servicii persoanei (persoanelor) ("Clientul") care intenționează să cumpere sau să cerceteze orice produse și / sau servicii ale fourwheeldriveindia.com prin utilizarea site-urilor web ale fourwheeldriveindia.com sau prin utilizarea oricărui alt canal de interfață cu clientul de fourwheeldriveindia.com care include personalul de vânzări sau de marketing, centre, reclame, campanii de informare, emisiuni publice etc.

1.2 Atât Clientul, cât și compania fourwheeldriveindia.com sunt individual numite "părți" la acord și colective numite "părți".

2. INTERPRETAREA ȘI GENUL

2.1 Termenii și condițiile de mai jos se aplică în mod egal atât formelor singulare, cât și celor pluraliste ale termenilor definiți. Ori de câte ori este nevoie de context, orice pronume trebuie să includă forma masculină, feminină și neutră corespunzătoare. Cuvintele "includ", "include" și "inclusiv" sunt considerate a fi urmate de expresia "fără limitare". Cu excepția cazului în care contextul prevede altfel, termenii "aici", "prezentul", "aici", "în continuare" și cuvintele de import similar se referă la acest acord ca un întreg.

3. RUBRICI

3.1 Titlurile și subpozițiile de aici sunt incluse doar pentru comoditate și identificare și nu sunt destinate să descrie, să interpreteze, să definească sau să limiteze scopul, amploarea sau intenția acestui acord, termenii și condițiile, anunțurile sau dreptul de a utiliza acest site de către Clientul conținute aici sau orice altă secțiune sau pagini de pe site-urile fourwheeldriveindia.com sau pe site-urile partenerilor săi sau orice altă dispoziție prezentă în orice mod.

3.2 În cazul în care oricare dintre termenii, condițiile și anunțurile conținute în acest document sunt în conflict cu Termenii suplimentari sau cu alți termeni și indicații conținute pe un anumit site web fourwheeldriveindia.com, atunci acești termeni vor controla.

4. RESPONSABILITATEA CLIENTULUI A CUNOAȘTERII ACESTUI ACORD

4.1 Clienții care beneficiază de servicii de la fourwheeldriveindia.com vor fi considerați că au citit, au înțeles și au acceptat în mod expres termenii și condițiile acestui acord, care vor guverna tranzacția dorită sau furnizarea acestor servicii de către fourwheeldriveindia.com în toate scopurile. obligatorie pentru Client. Toate drepturile și obligațiile Clientului și / sau fourwheeldriveindia.com cu privire la orice servicii care vor fi furnizate de fourwheeldriveindia.com vor fi limitate la domeniul de aplicare al acestui acord.

4.2 fourwheeldriveindia.com își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a înceta accesul la oricare dintre site-urile sau la cele patru site-uri fourwheeldriveindia.com sau la alte canale de vânzări și la serviciile aferente sau orice parte a acestora, în orice moment, fără notificare, motiv de orice natură.

4.3 Pe lângă acest Acord, există anumite condiții de furnizare a serviciilor furnizate de fourwheeldriveindia.com, cum ar fi biletele de avion, MICE, pachetele de vacanță etc. care va fi considerat ca parte integranta a prezentului acord si in cazul unui conflict intre aceste TOS si prezentul acord, termenii prezentului acord prevaleaza. Clientul va trebui să citească și să accepte TOS-ul relevant pentru serviciul / produsul utilizat de Client.

4.4 În plus, Furnizorul de servicii poate furniza termeni și reguli care reglementează anumite caracteristici, oferte sau regulile de funcționare și politicile aplicabile fiecărui serviciu (de exemplu, zboruri, rezervări de hoteluri, pachete etc.). Clientul este responsabil pentru asigurarea respectării termenilor și regulilor sau regulilor de operare și a politicilor furnizorului de servicii cu care Clientul alege să se ocupe, inclusiv termenii și condițiile stabilite în regulile tarifare ale furnizorilor de servicii, în contractul de transport sau în alte reguli .

Serviciile 4.5 fourwheeldriveindia.com sunt oferite Clientului condiționate de acceptarea fără modificări a tuturor termenilor, condițiilor și anunțurilor conținute în acest Acord și în TOS, care pot fi aplicate din când în când. Pentru eliminarea îndoielilor, se clarifică faptul că folosirea Serviciilor de către Client constituie o confirmare și acceptare de către Client a acestui Acord și a TOS. În cazul în care Clientul nu este de acord cu nici o parte a acestor termeni, condiții și notificări, Clientul nu poate beneficia de serviciile lui fourwheeldriveindia.com.

4.6 În cazul în care oricare dintre termenii, condițiile și anunțurile conținute în acest document sunt în conflict cu Termenii suplimentari sau cu alți termeni și indicații conținute în orice alt document fourwheeldriveindia.com, acești termeni trebuie să controleze sau să conducă.

5. INFORMAȚII PRIVIND CONTUL TREI PĂRȚI

5.1 Utilizând serviciul de accesare a contului în site-urile web ale fourwheeldriveindia.com, Clientul autorizează compania fourwheeldriveindia.com și agenții săi să acceseze site-uri terțe, inclusiv cele ale băncilor și ale altor gateway-uri de plată desemnate de ei sau în numele lor pentru recuperarea informațiilor solicitate.

5.2 În timpul înregistrării, Clientul va alege o parolă și va fi responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei și a contului.

5.3 Clientul este pe deplin responsabil pentru toate activitățile care apar în timp ce utilizează parola sau contul. Este datoria Clientului să notifice imediat, în scris, compania fourwheeldriveindia.com despre orice utilizare neautorizată a parolei sau contului sau orice altă încălcare a securității. fourwheeldriveindia.com nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere care ar putea fi suportată de Client ca urmare a utilizării neautorizate a parolei sau contului său, fie cu sau fără cunoștința sa. Clientul nu va folosi parola oricui altcineva în orice moment.

6. PLATA TAXELOR

6.1 fourwheeldriveindia.com își rezervă dreptul de a percepe taxe de înscriere pentru anumite înregistrări, precum și comisioane de tranzacție bazate pe anumite tranzacții efectuate utilizând serviciile. fourwheeldriveindia.com își rezervă în continuare dreptul de a modifica eventualele taxe din timp în timp, fără notificare.

6.2 Clientul este pe deplin responsabil pentru toate taxele, taxele, taxele, impozitele și evaluările care decurg din utilizarea serviciilor.

6.3 În cazul în care există o taxă scurtă de către fourwheeldriveindia.com pentru înregistrare, servicii sau taxe de tranzacție sau orice altă taxă sau serviciu din orice motiv tehnic sau de altă natură, aceasta își rezervă dreptul de a deduce / percepe / revendica soldul ulterior tranzacției la discreția sa.

6.4 În posibilitățile rare de rezervare care nu se confirmă pentru nici un motiv, vom procesa rambursarea și vă vom intimida la fel. fourwheeldriveindia.com nu are obligația de a efectua altă rezervare în locul sau de a compensa / înlocui una neconfirmată. Toate rezervările ulterioare ulterioare vor fi tratate ca noi tranzacții fără referire la rezervarea anterioară neconfirmată.

6.5 Clientul va solicita fourwheeldriveindia.com pentru orice rambursare pentru rezervarea aerului sau hotelului nefolosit sau "fără spectacol" din orice motiv în termen de 90 de zile de la data plecării pentru biletul de avion și / sau data de check-in pentru rezervarea hotelului . Orice restituiri aplicabile ar fi, în consecință, procesate în conformitate cu politicile definite de companii aeriene, hoteluri și, după caz. Nu se va restitui nicio rambursare pentru eventualele cereri depuse după expirarea zilelor de 90 ca mai sus și toate sumele nerevendicate pentru o astfel de rezervare aeriană sau hotelieră neutilizată sau fără afișare vor fi considerate ca fiind pierdute.

7. CONFIDENȚIALITATE

7.1 Orice informație specificată de fourwheeldriveindia.com ca fiind Confidențială va fi păstrată confidențial de către Client și nu va fi dezvăluită decât dacă este prevăzută de lege sau pentru îndeplinirea scopului prezentului acord și a obligațiilor ambelor părți.

8. UTILIZAREA NUMĂRULUI MOBIL AL CLIENTULUI de către fourwheeldriveindia.com

8.1 fourwheeldriveindia.com poate trimite confirmarea rezervării, informațiile despre itinerariu, anularea, confirmarea plății, starea restituirii, modificarea programului sau orice alte informații relevante pentru tranzacție, prin SMS sau prin apel vocal pe numărul de contact dat de Client în momentul rezervare; Fourwheeldriveindia.com poate, de asemenea, sa contacteze Clientul prin apel vocal, SMS sau e-mail in cazul in care Clientul nu a putut sau nu a incheiat rezervarea, din orice motiv, pentru a cunoaste preferintele Clientului pentru incheierea rezervarii si, de asemenea, pentru a ajuta clientul la fel. Clientul consimte neconditionat ca astfel de comunicari prin SMS si / sau apel vocal de catre fourwheeldriveindia.com este (a) la cererea si autorizatia Clientului; (b) "tranzactionala" si nu o "comunicare comerciala nesolicitata" al autorității de reglementare în domeniul telecomunicațiilor din India (TRAI) și (c) în conformitate cu orientările relevante ale TRAI sau alte autorități din India și din străinătate. Clientul va despăgubi fourwheeldriveindia.com împotriva tuturor pierderilor și daunelor produse de fourwheeldriveindia.com ca urmare a oricărei acțiuni întreprinse de TRAI, Furnizori de Acces (conform regulilor TRAI) sau de orice altă autoritate din cauza oricăror conforme eronate ridicate de către Client cu privire la fourwheeldriveindia .com in ceea ce priveste intimatiile mentionate mai sus sau din cauza unui numar incorect sau a unui numar de email care sunt furnizate de Client pentru orice motiv.

9. ONUS AL CLIENTULUI

9.1 fourwheeldriveindia.com este responsabil numai pentru tranzacțiile efectuate de către Client prin intermediul site-ului fourwheeldriveindia.com. fourwheeldriveindia.com nu va fi responsabil pentru screening-ul, cenzurarea sau controlul altfel al tranzactiilor, inclusiv daca tranzactia este legala si valabila conform legilor terenului Clientului.

9.2 Clientul garantează că vor respecta toate procedurile și instrucțiunile suplimentare, modificate din când în când, în legătură cu utilizarea serviciilor. Clientul garantează în continuare că vor respecta toate legile și reglementările aplicabile privind utilizarea serviciilor cu privire la jurisdicția în cauză pentru fiecare tranzacție.

9.3 Clientul reprezintă și confirmă faptul că Clientul este de vârstă legală pentru a încheia un contract obligatoriu și nu este o persoană împiedicată să profite de Servicii conform legilor din India sau a altor legi aplicabile.

10. ASIGURARE

10.1În mod explicit furnizat de fourwheeldriveindia.com în orice serviciu sau livrare specifică, obținerea unei asigurări de asigurare suficiente este obligația / opțiunea Clientului și fourwheeldriveindia.com nu acceptă nicio pretenție care decurge din astfel de scenarii.

10.2Siguranța, dacă este furnizată ca parte a serviciului / produsului de către fourwheeldriveindia.com, va fi conform termenilor și condițiilor societății de asigurare. Clientul trebuie să contacteze direct compania de asigurări pentru orice reclamații sau litigii și fourwheeldriveindia.com nu va furniza nicio angajament expres sau implicit pentru acceptarea cererilor de către compania de asigurări.

11. PUBLICITATORI PENTRU site-urile fourwheeldriveindia.COM SAU LINKED

11.1 fourwheeldriveindia.com nu este răspunzător pentru nicio eroare, omisiune sau reprezentare pe oricare dintre paginile sale sau pe orice link sau pe oricare dintre paginile de site legate. fourwheeldriveindia.com nu aprobă niciun advertiser pe paginile sale web în nici un fel. Clienților li se solicită să verifice exactitatea tuturor informațiilor pe cont propriu înainte de a se angaja să se bazeze pe aceste informații.

11.2site-urile asociate nu sunt sub controlul fourwheeldriveindia.com și fourwheeldriveindia.com nu este responsabil pentru conținutul oricărui site legat sau orice legătură conținută într-un site legat sau orice modificări sau actualizări ale acestor site-uri. fourwheeldriveindia.com furnizează aceste linkuri către clienți doar ca o comoditate, iar includerea oricărui link nu implică aprobarea site-ului de către fourwheeldriveindia.com.

12. SITUAȚII DE MAI SIGURANȚĂ

12.1Clientul este de acord că pot exista circumstanțe excepționale în care operatorii de servicii, cum ar fi companiile aeriene, hoteluri, furnizorii de transport sau îngrijorările respective, ar putea să nu fie în măsură să onoreze rezervările confirmate din diferite motive cum ar fi condițiile climatice, neliniștea, insolvabilitatea, decizii, probleme operaționale și tehnice, anularea rutelor și a zborurilor etc. În cazul în care fourwheeldriveindia.com este informat în prealabil despre astfel de situații în care se poate produce dezonorarea rezervărilor, va depune toate eforturile pentru a oferi o alternativă similară clienților săi sau pentru a restitui suma de rezervare după costuri rezonabile de servicii, dacă sunt acceptate și rambursate de respectivii operatori de servicii respectivi. Clientul este de acord cu faptul că fourwheeldriveindia.com este un agent pentru facilitarea serviciilor de rezervare nu va fi responsabil pentru astfel de circumstanțe și clienții trebuie să contacteze furnizorul respectiv de servicii direct pentru orice alte rezoluții și rambursări.

12.2Clientul este de acord ca, în situații datorate unor defecțiuni tehnice sau de altă natură în site-ul fourwheeldriveindia.com, serviciile prestate anterior nu pot fi furnizate sau pot implica modificări substanțiale. În aceste cazuri, fourwheeldriveindia.com va rambursa întreaga sumă primită din partea clientului pentru utilizarea acestor servicii minus anularea, rambursarea sau alte taxe aplicabile, care vor descărca complet toate obligațiile care îi revin lui fourwheeldriveindia.com împotriva acestei nerealizări a serviciilor sau deficiențe. Datorii suplimentare, dacă există, sunt suportate de Client.

12.3 fourwheeldriveindia.com nu va fi răspunzător pentru întârzieri sau incapacități în ceea ce privește executarea sau neîndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor sale din cauza unor cauze care nu se datorează actelor sau omisiunilor sale și care nu se află sub controlul său rezonabil, Dumnezeu, incendii, greve, embargou, acte de guvernare, acte de terorism sau alte cauze similare, probleme la companiile aeriene, șine, autobuze, hoteluri sau transportatori se încheie. În acest caz, clientul afectat va fi prompt notificat, după cum o permite situația.

12.4Fără a aduce atingere dispozițiilor de mai sus, responsabilitatea maximă a unei părți a companiei fourwheeldriveindia.com care rezultă în orice circumstanțe în ceea ce privește serviciile oferite pe site se limitează la restituirea sumei totale primite de la client pentru utilizarea serviciilor minus orice anulare, rambursare sau alte taxe, după cum se poate aplica. În nici un caz, răspunderea nu trebuie să includă orice pierdere, daună sau cheltuială suplimentară în plus față de suma solicitată de fourwheeldriveindia.com pentru serviciile sale.

12.5 În nici un caz, fourwheeldriveindia.com și / sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru orice daune directe, indirecte, punitive, accidentale, speciale, sau orice alte daune, inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea de utilizare, date sau profituri sau în vreun fel legate de utilizarea sau performanța site-ului (site-urilor) fourwheeldriveindia.com sau a oricărui alt canal. Nici patru persoane nu vor fi responsabile pentru întârzierea sau incapacitatea de a utiliza site-urile web fourwheeldriveindia.com sau serviciile conexe, furnizarea sau nerealizarea de servicii sau pentru orice informație, software, produse, servicii și grafice conexe obținute prin intermediul celor patru căi de acces. com sau alte site-uri care apar din utilizarea site-ului (site-urilor) fourwheeldriveindia.com, indiferent dacă se bazează pe contract, delictuală, neglijență, răspundere strictă sau altfel.

12. fourwheeldriveindia.com nu este răspunzătoare pentru nici o eroare, omisiune sau reprezentare pe oricare dintre paginile sale sau pe orice link sau pe oricare dintre paginile site-ului web.

13. SIGURANȚA DATELOR DOWNLOADATE

13.1Client înțelege și este de acord că orice material și / sau date descărcate sau obținute în alt mod prin utilizarea Serviciului se efectuează în întregime la discreția și riscul propriu și vor fi singurele responsabile pentru orice deteriorare a sistemelor lor de calculator sau pierderea de date care rezultă de la descărcarea unor astfel de materiale și / sau date.

Cu toate acestea, fourwheeldriveindia.com va depune întotdeauna toate eforturile pentru a se asigura că conținutul de pe site-urile sale web sau de pe alte canale de informare este liber de orice virus sau alte astfel de programe malware.

14. FEEDBACK DE LA CLIENȚI ȘI SOLICITARE

14.1 Clientul este conștient de faptul că fourwheeldriveindia.com oferă diverse servicii cum ar fi rezervări de hoteluri, închirieri de mașini, vacanțe și ar dori să învețe despre ele, pentru a-și îmbunătăți experiența de călătorie. Clientul autorizează în mod explicit compania fourwheeldriveindia.com să contacteze Clientul cu oferte pe diverse servicii oferite de acesta prin e-mailuri, e-mailuri, apeluri telefonice, servicii de mesagerie scurtă (SMS) sau orice alt mediu, din când în când. În cazul în care clientul alege să nu fie contactat, el / ea va scrie la fourwheeldriveindia.com pentru excludere specifică la adresa enquiry@fourwheeldriveindia.com sau va furniza preferințele sale furnizorului respectiv de servicii. Clienții sunt sfătuiți să citească și să înțeleagă politica de confidențialitate a lui fourwheeldriveindia.com pe site-ul său, conform căreia contactele lui fourwheeldriveindia.com solicită Clientului sau împărtășesc informațiile Clientului.

15. DREPTURI PROPRIETARE

15.1 fourwheeldriveindia.com poate furniza Clientului conținuturi, cum ar fi sunetul, fotografiile, grafica, video sau alte materiale conținute în reclame sponsor sau informații. Acest material poate fi protejat prin drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi și legi de proprietate intelectuală.

15.2Clientul poate folosi acest material numai ca fiind autorizat în mod expres de fourwheeldriveindia.com și nu poate copia, transmite sau crea lucrări derivate din astfel de materiale fără autorizație expresă.

15.3Clientul recunoaște și este de acord că nu va încărca poșta, reproduce sau distribui orice conținut pe sau prin intermediul Serviciilor care este protejat prin dreptul de autor sau alt drept de proprietate al unui terț, fără a obține permisiunea scrisă a titularului acestui drept .

15.4Any conținut protejat prin drepturi de autor sau alt conținut proprietar distribuit cu consimțământul proprietarului, trebuie să conțină notificarea corespunzătoare privind drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate. Depunerea sau distribuirea neautorizată a conținutului protejat prin drepturi de autor sau a altui conținut proprietar este ilegal și ar putea supune clientul răspunderii personale sau urmăririi penale.

16. OBLIGAȚIILE VIZE ALE CLIENTULUI

16.1Cartile de călătorie efectuate de fourwheeldriveindia.com sunt supuse cerințelor aplicabile ale Visa, care vor fi obținute de călătorul individual. fourwheeldriveindia.com nu este răspunzător pentru niciun fel de probleme, inclusiv incapacitatea de a călători, care rezultă din astfel de cerințe de viză și nu este, de asemenea, obligat să restituie pentru rezervările netratate datorită unui astfel de motiv.

17. LIMITAREA UTILIZĂRII PERSONALE ȘI NECOMERCIALE

17.1Un cazul în care nu este specificat altfel, serviciile fourwheeldriveindia.com sunt destinate utilizării personale și necomerciale a Clientului. Clientul nu poate modifica copierea, distribuirea, transmiterea, afișarea, efectuarea, reproducerea, publicarea, licențierea, crearea de lucrări derivate din, transferarea sau vânzarea oricărei informații, software, produse sau servicii obținute de pe site-ul (site-urile) fourwheeldriveindia.com fără exprimă aprobarea scrisă de la fourwheeldriveindia.com.

18. DESPAGUBIRI

18.1Clientul este de acord să despăgubească, să apere și să păstreze inofensivul pe fourwheeldriveindia.com și / sau pe afiliații sau asociații săi, pe site-urile lor web și pe succesorii legali ai acestora, precum și din partea oricăror pierderi, datorii, daune, costuri și cheltuieli taxele legale și plățile aferente acestora și dobânzile aferente acestora) aflate pe rol sau suportate de fourwheeldriveindia.com și / sau afiliații săi, site-urile partenere și succesorii legali ai acestora și cesiunile care decurg din sau rezultă din sau pot fi plătite în virtutea , orice încălcare sau neîndeplinire a oricăror reprezentări, garanții, convenții sau convenții sau obligații de îndeplinire de către Client în temeiul prezentului acord.

18.2Clientul este singurul și singurul răspunzător pentru orice încălcare a oricăror reguli și reglementări specifice fiecărei țări sau a unui cod general de conduită, iar Fourwheeldriveindia.com nu poate fi tras la răspundere pentru același lucru.

19. Dreptul de a refuza

19.1 fourwheeldriveindia.com, la propria discreție, își rezervă dreptul de a nu accepta nici o comandă a clienților fără a-și acorda nici un motiv. Orice contract de furnizare a vreunui serviciu de către fourwheeldriveindia.com nu este completat până când banii integrali către serviciul respectiv sunt primiți de la client și acceptați de către fourwheeldriveindia.com.

19.2Fără a aduce atingere celorlalte căi de atac disponibile pentru fourwheeldriveindia.com în temeiul prezentului acord, TOS sau conform legii aplicabile, fourwheeldriveindia.com poate limita activitatea Clientului sau poate pune capăt înregistrării Clientului, avertizează alți Clienți în legătură cu acțiunile Clientului, suspendă temporar / pe durată nedeterminată sau să rezilieze înregistrarea Clientului și / sau să refuze să furnizeze Clientului accesul la site dacă:

19.2.1 Clientul încalcă acest acord, TOS și / sau documentele pe care le încorporează prin referință;

19.2.2 fourwheeldriveindia.com nu poate verifica sau autentifica orice informație furnizată de Client; sau

19.2.3 fourwheeldriveindia.com consideră că acțiunile Clientului pot să încalce orice drepturi ale terților sau să încalce orice lege aplicabilă sau să ducă la orice alt fel de răspundere pentru Client, alți Clienți ai site-ului și / sau fourwheeldriveindia.com.

19.3 fourwheeldriveindia.com poate oricând, la propria sa discreție, să reinstaleze clienții suspendați. Odată ce Clientul a fost suspendat pe durată nedeterminată, Clientul nu se va înregistra sau nu va încerca să se înregistreze la fourwheeldriveindia.com sau să folosească site-ul în orice mod, până la data la care Clientul va fi restabilit de către fourwheeldriveindia.com.

19.4Nu a aduce atingere celor de mai sus, în cazul în care Clientul încalcă acest acord, TOS sau documentele pe care le încorporează prin referință, fourwheeldriveindia.com își rezervă dreptul de a recupera sumele datorate și datorate de către Client către fourwheeldriveindia.com și / acțiunea juridică strictă pe care o consideră necesară la fourwheeldriveindia.com.

20. DREPTUL LA ANULARE DE LA fourwheeldriveindia.COM ÎN CAZUL INFORMAȚIILOR INVALITE DE LA CLIENT

20.1Clientul se angajează în mod expres să furnizeze site-ului fourwheeldriveindia.com numai informații corecte și valabile în timp ce solicită orice servicii în baza acestui acord și să nu facă nicio declarație falsă a faptelor. Orice neîndeplinire a obligațiilor de către o parte a Clientului ar viciea acest acord și va dezavantaja Clientul de a beneficia de serviciile de la fourwheeldriveindia.com.

20.2 În cazul în care fourwheeldriveindia.com descoperă sau are motive să creadă în orice moment în timpul sau după primirea unei solicitări de servicii de la Client că cererea de servicii este fie neautorizată, fie informațiile furnizate de Client sau oricare dintre ele nu sunt corecte sau că a fost incorect prezentat de el, fourwheeldriveindia.com, la propria sa discretie, va avea dreptul nerestrictionat de a lua orice masuri impotriva Clientului (lor), inclusiv anularea rezervarilor, etc. fara nici o notificare prealabila catre Client. Într-un astfel de caz, fourwheeldriveindia.com nu va fi răspunzător sau răspunzător pentru orice pierdere sau deteriorare care ar putea fi cauzată Clientului sau oricăror dintre acestea ca urmare a unei astfel de anulare a rezervării sau a serviciilor.

20.3 Clientul despăgubește fără echivoc Fourwheeldriveindia.com orice astfel de revendicare sau răspundere și nu va deține fourwheeldriveindia.com responsabil pentru orice pierdere sau daună care rezultă din măsurile luate de fourwheeldriveindia.com pentru protejarea propriului său interes și a clienților săi autentici. Aceasta ar include, de asemenea, fourwheeldriveindia.com refuzarea / anularea oricăror rezervări din cauza tranzacțiilor suspectate de fraudă.

21. DIVIZIBILITATE

Dacă orice prevedere a prezentului acord este declarată invalidă sau inaplicabilă în totalitate sau parțial, această invaliditate sau inopozabilitate se va atașa numai la o astfel de prevedere sau la o parte a unei astfel de prevederi, iar restul acestei prevederi și toate celelalte prevederi ale prezentului Acord vor continua să fie în vigoare și în vigoare.

22. RELAŢIE

22.1Nu a prevederilor oricărui acord, termeni și condiții, notificări sau dreptul de a utiliza acest site de către Clientul conținut în acest document sau orice altă secțiune sau pagini de pe site-urile fourwheeldriveindia.com sau pe site-urile partenerilor săi se consideră că constituie un parteneriat între Clientului și a celei de patru persoane, și nicio parte nu are nicio autoritate de a se angaja sau va fi considerată ca agent al celuilalt în orice mod.

23. ACTUALIZAREA INFORMAȚIILOR DE CĂTRE fourwheeldriveindia.COM

23.1Customer recunoaște faptul că fourwheeldriveindia.com oferă servicii cu diligență și îngrijire rezonabilă. Ea depune toate eforturile pentru a se asigura că clientul nu se confruntă cu niciun neajuns. Cu toate acestea, în anumite momente, informațiile, software-ul, produsele și serviciile incluse în sau disponibile prin intermediul site-urilor fourwheeldriveindia.com sau al altor canale de vânzare sau de marketing și materiale ad-materiale pot include inexactități sau erori tipografice care vor fi imediat corectate de îndată ce fourwheeldriveindia .com le remarcă. Modificările sunt / pot fi făcute periodic / adăugate la informațiile furnizate de acestea. fourwheeldriveindia.com poate efectua oricând îmbunătățiri și / sau modificări ale site-urilor fourwheeldriveindia.com fără nici o notificare adresată Clientului. Orice consiliere primită, cu excepția unui reprezentant autorizat al site-ului fourwheeldriveindia.com prin intermediul site-urilor web fourwheeldriveindia.com, nu ar trebui să se bazeze pe nicio decizie.

24. MODIFICAREA ACESTEI TERMENI DE UTILIZARE

24.1 fourwheeldriveindia.com isi rezerva dreptul de a schimba termenii, conditiile si notificarile in baza carora sunt oferite site-urile fourwheeldriveindia.com, incluzand dar fara a se limita la taxe. Clientul este responsabil pentru revizuirea regulată a acestor termeni și condiții.

25. JURISDICȚIA ȘI DREPTUL GUVERNATOR

25.1 fourwheeldriveindia.com declină expres orice garanții implicite imputate de legile oricărei jurisdicții sau țări, altele decât cele în care operează birourile sale. fourwheeldriveindia.com se consideră și intenționează să facă obiectul jurisdicției numai a instanțelor din Pune, India. Prezentul acord și fiecare TOS sunt guvernate și construite în conformitate cu legile din India.

26. RESPONSABILITĂȚILE CLIENTULUI VIS-VIS ACORDUL

26.1Clientul este de acord în mod expres că utilizarea serviciilor este de unicul lor risc. În măsura în care fourwheeldriveindia.com acționează numai ca agent de rezervare în numele terților furnizori de servicii, acesta nu are nicio răspundere pentru niciun aspect al standardelor serviciilor furnizate de furnizorii de servicii. În nici un caz, compania fourwheeldriveindia.com nu va fi răspunzătoare pentru serviciile furnizate de furnizorul de servicii. Serviciile sunt furnizate într-un mod "așa cum este" și "la fel de disponibil". fourwheeldriveindia.com poate schimba caracteristicile sau funcționalitatea serviciilor oricând, la discreția lor, fără notificare. fourwheeldriveindia.com declină în mod expres toate garanțiile de orice fel, indiferent dacă sunt exprese sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite ale abilității comerciantului, adecvarea pentru un anumit scop și non-încălcarea. Nici un sfat sau informații, pe care clientul le primește de la fourwheeldriveindia.com sau prin intermediul serviciilor, nu vor crea nici o garanție care nu este expresă aici sau în termenii și condițiile serviciilor. În cazul în care Clientul nu este de acord cu niciunul dintre termenii de mai sus, li se recomandă să nu citească materialul de pe nici una din paginile fourwheeldriveindia.com sau să utilizeze altfel conținutul, paginile, informațiile sau orice alt material furnizat de fourwheeldriveindia.com. Remedierea exclusivă și exclusivă a Clientului în cazul unui dezacord, în totalitate sau parțial, a contractului cu Clientul este să întrerupă utilizarea serviciilor după notificarea în scris a companiei fourwheeldriveindia.com.