ఉత్తర ఢిల్లీ టూర్ ప్యాకేజీలు, ప్రైస్ తో సంపూర్ణ హాలిడే ట్రిప్