జైపూర్లోని ఢిల్లీ మహారాష్ట్రలో మహీంద్రా స్కార్పియోని నియమించు