గోల్ అండ్ ట్రైలర్ గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ టూర్, జైపూర్ ఢిల్లీ ఆగ్రా ప్యాకేజీ అద్దె టాక్సీ