దీవులు టూర్ ప్యాకేజీలు, హాలిడే వెకేషన్ ట్రిప్ ఇండియా, ఆపరేటర్స్