ఉదయపూర్ కుంభాల్ ఘర్ సందర్శనా టూర్ పాకేజీలు, వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం