జైపూర్ సమోడ్ సందర్శనా ప్యాకేజీలు, వన్డే టూర్ బై కార్