బౌద్ధ సర్క్యూట్ టూర్ పాకేజీలు, తాజ్ మహల్ హెరిటేజ్ ట్రిప్ రాజస్థాన్