ఢిల్లీ వన్డే టూర్ ప్యాకేజీ, ఢిల్లీ స్థానిక సందర్శనా ట్రిప్ బై కార్